Cure Tape Boek Lymfetaping

  • Beschrijving
  • Meer details
Het nieuwste boek met de titel “Lymftapen” is nu verkrijgbaar.
In deze 200 pagina's tellende uitgave wordt uitgebreid ingegaan op de lymfeproblematiek bij; - goed/gezond werkend lymfesysteem, bijvoorbeeld posttraumatisch of postoperatief; - secundair lymfeoedeem, bijvoorbeeld na borstamputatie; - primair lymfoedeem.
Lymftapen door Josya Sijmonsma
Sinds de jaren zeventig wordt bij oedeem en vooral bij nog onbehandelbare vormen van lymfoedeem steeds vaker manuele lymfedrainage toegepast om de stuwing op te heffen. Tegelijkertijd groeide door klinische observatie het besef dat deze manuele behandeling moet worden gecombineerd met ondersteunende technieken zoals compressietherapie, bewegingstherapie en een goede huidverzorging – de KPE (kombinierte physikalische Entstauungstherapie ofwel complexe fysische ontstuwingstherapie). Lymftapen heeft ‘nieuw bloed’ in dit behandelingsconcept gebracht en is een verrijking van deze beproefde en erkende combinatietherapie, zodat sommigen zelfs spreken van de ‘vijfde zuil’ van de KPE.
Josya Sijmonsma is een Nederlandse fysiotherapeute die zich al sinds de introductie van Medical Taping in Europa, nu ruim tien jaar geleden, intensief met deze techniek bezighoudt.
In dit boek komt de uitgebreide ervaring van Josya Sijmonsma naar voren. Behalve de bijzonder instructieve illustraties bij een breed scala aan indicaties worden ook de belangrijkste theoretische achtergronden in het kort en op begrijpelijke wijze beschreven. Dit boek is voor zover ik weet het eerste en enige boek waarin de techniek van het tapen op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd aan de hand van anatomischfysiologische en pathofysiologische verklaringsmodellen. Voor geschoolde lymftherapeuten is het eenvoudig om uit de voorbeelden te begrijpen hoe de tape moet worden aangebracht, omdat dit overeenkomt met de behandelconcepten die worden toegepast bij de KPE.
De vele cases maken dit boek tot een onontbeerlijk naslagwerk voor de praktijk.
Otto Schreiner Fysiotherapeut Vakleerkracht MLD/KPE sinds 1985 Directeur van de Lymfacademie Duitsland