!
!

Sport en Fitness

Sportblessures zijn net zo kostbaar als verkeersongelukken

Een speciale campagne moet het aantal sportblessures de komende jaren met minstens tien procent terugdringen.

De organisatie heeft in opdracht van het ministerie van VWS de preventiesite www.voorkomblessures.nl ontwikkeld.