Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Adviesbraces 

Kerkweg 45a

4121 KR Zijderveld (Everdingen)

 

 

Algemene leveringsvoorwaarden
Op al onze overeenkomsten zijn de algemene levering- en verkoopvoorwaarden van toepassing.
 


1. Bestellingen en overeenkomsten
Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de webwinkel van Adviesbraces gesloten worden en waarbij

Adviesbraces partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing.

Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Adviesbraces middels

de STAP VOOR STAP bestelmethode, zoals deze is omschreven in het

menu Een bestelling plaatsen, accepteert u deze voorwaarden.

 

2. Voorwaarden
Adviesbraces heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de Online webwinkel te wijzigen.

 

3. Uitzonderingen
Na schriftelijke toestemming van Adviesbraces kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden,

met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

 

4. Ontvangstbevestiging
Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.

 

5. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Adviesbraces en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling

heeft geplaatst in de webwinkel van Adviesbraces door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens,

door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging

die u op de door u opgegeven e-mail ontvangt.


6. Bewijs van overdracht / elektronische communicatie
De administratie van  Adviesbraces geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Adviesbraces

verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door  Adviesbraces verrichte leveringen.

Adviesbraces erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

 

7.Ontvangstbevestiging inhoud
De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie:
Orderbevestigingnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs, uw keuze of u uw producten afhaalt bij ons

Kerkweg 45a te Zijderveld A2 afslag (12) Everdingen of voor bezorging op adres kiest, uw naam, woonadres, e-mail adres en telefoonnummer(s).

Het verzendadres is uw woonadres, of anders het door u aangegeven afleveradres.

 

8. Risico en transport
Het risico tijdens het transport, indien door ons wordt bezorgd, van de door u bestelde producten is voor rekening van

Adviesbraces en gaan over op het moment van aflevering aan u.

De bezorging voor geheel Nederland. Mits bereikbaar via de openbare weg.

 

9. Leveringstermijn
Vanaf het tijdstip, dat u met één van onze medewerkers de order definitief heeft doorgesproken is de leveringstermijn veelal binnen 5 werkdagen.

Indien de door u bestelde producten niet voorradig zijn, dan zullen wij, na navraag bij onze leverancier,

u informeren omtrent de te verwachten leveringstermijn.

 

10. Retourzendingen
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen,

heeft u het recht het product binnen vijf (5) dagen na aflevering aan Adviesbraces te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de brace in nieuwstaat verkeerd

en de verpakking van het product onbeschadigd is,

waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

11. Gegevensbeheer en privacy
Adviesbraces houdt zich aan de Wet Persoon registraties.

De door u aan Adviesbraces verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers

van Adviesbraces intern gebruikt worden, voor het verzenden van producten en ter verificatie

van de te ontvangen betaling van u aan Adviesbraces.

Wij zullen geen gegevens beschikbaar stellen aan derden.
 

12. Garantie

Op alle producten van Adviesbraces zit een garantie van 6 weken mits gebruikt volgens voorschriften.
 

13. Klantenservice en eventuele opmerkingen en klachten
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:  

Adviesbraces 
Kerkweg 45a 4121 KR Zijderveld (Everdingen)

e-mail: Verkoop

 

14. Nederlands recht en geschil
Op alle overeenkomsten gesloten met Adviesbraces.nl is Nederlands recht van toepassing.